In dit artikel wordt uitgelegd:

 • Vragen beantwoorden en meteen publiceren
 • Vragen beantwoorden en later publiceren
 • Alleen de vraag publiceren
 • Mededeling doen via Vraag & Antwoord
 • Vragen toewijzen aan collega's


Lees hier hoe u de Vraag & Antwoord module kunt activeren. 

Lees hier hoe u antwoorden op vragen kunt importeren vanuit Excel.


Heeft u vraag toegewezen gekregen van een inkoper? Lees dan hier de instructie Instructie Vraag & antwoord (collega met toegewezen vraag).


Wanneer er vragen zijn gesteld door aanbieders in uw tender ontvangt u hier tweemaal daags een Daily digest notificatie van in uw e-mail. Dit bericht bevat een overzicht van alle gestelde vragen die in de 12 uur daarvoor zijn gesteld. Aanbieders ontvangen een Daily digest met een overzicht van alle gepubliceerde vragen en antwoorden.


Vragen beantwoorden en meteen publiceren

 1. Ga in uw tender naar het tabblad Vraag & Antwoord. U ziet hier een overzicht van alle gestelde vragen.
 2. Klik op de titel van een vraag, de vraag klapt nu open.
 3. Klik op de knop Publiek antwoord opstellen.
 4. Een pop-op opent zich, hier kunt u eventueel de tekst van de vraag aanpassen.
  • Dit kunt u bijvoorbeeld doen wanneer een aanbieder hun organisatienaam in de vraag heeft genoemd. 
 5. Vul in het Antwoord tekstvelduw antwoord in.
  • U kunt hier de conceptantwoorden van collega's in kopiëren onder Antwoorden van collega's wanneer u deze vragen heeft toegewezen. Lees hieronder bij  Vragen toewijzen aan collega's voor meer informatie.
 6. Klik op Preview & Verzenden.
 7. U ziet een overzicht van de vraag en gegeven antwoord. Klik op Publiceren om het antwoord direct te publiceren. 
 8. De beantwoorde vraag heeft de status Gepubliceerd gekregen en is nu zichtbaar voor aanbieders. 


Vragen beantwoorden en later publiceren

 1. Ga in uw tender naar het tabblad Vraag & Antwoord. U ziet hier een overzicht van alle gestelde vragen.
 2. Klik op de titel van een vraag, de vraag klapt nu open.
 3. Klik op de knop Publiek antwoord opstellen.
 4. Een pop-op opent zich, hier kunt eventueel de tekst van de vraag aanpassen.
  • Dit kunt u bijvoorbeeld doen wanneer een aanbieder hun organisatienaam in hun vraag heeft genoemd. 
 5. Vul in Antwoord tekstvelduw antwoord in.
  • U kunt hier de conceptantwoorden van collega's in kopiëren onder Antwoorden van collega's wanneer u deze vragen heeft toegewezen. Lees hieronder bij  Vragen toewijzen aan collega's voor meer informatie.
 6. Klik op Preview & Verzenden.
 7. U ziet een overzicht van de vraag en gegeven antwoord. 
 8. Klik op Sla op zonder publiceren.
 9. De vraag krijgt nu de status Gereed voor publicatie. U kunt doorgaan met het beantwoorden van andere vragen. Het gegeven antwoord is nog niet zichtbaar voor aanbieders.
 10. Klik op het tabblad Gereed voor publicatie. U ziet hier een overzicht van alle vragen met antwoorden die u heeft klaargezet.
 11. Klik op Selecteer pagina (en daarna eventueel alle pagina's) en klik op Publiceren om alle vragen en antwoorden te publiceren. 
 12. De vragen en antwoorden zijn gepubliceerd en zijn verplaatst naar het tabblad Gepubliceerde Vragen en Antwoorden.


Alleen de vraag publiceren

U kunt ervoor kiezen een gestelde vraag te publiceren om vervolgens op een later moment het antwoord te publiceren. Bijvoorbeeld als u niet direct het antwoord paraat heeft en wilt voorkomen dat meerdere aanbieders dezelfde vraag stellen.

 1. Ga in uw tender naar het tabblad Vraag & Antwoord.
 2. Klik op de titel van de vraag, de vraag klapt nu open.
 3. Selecteer de vraag (of meerdere vragen) door achter de vraag een vinkje te zetten in het selectievakje.
 4. Klik onderaan de pagina op Alleen vragen publiceren.
 5. De vraag is gepubliceerd en krijgt de status Alleen vraag gepubliceerd. Aanbieders kunnen bij deze gepubliceerde vraag zien: Antwoord wordt binnenkort verwacht.
 6. Om deze gepubliceerde vraag te beantwoorden klikt u in het tabblad Gepubliceerde Vragen en Antwoorden op de vraag en klikt u op de knop Aanpassen.


Mededeling doen via Vraag & Antwoord

Door als inkoper zelf een vraag te stellen kunt u een mededeling doen aan de leveranciers in de Vraag & Antwoord module.

 1. Ga naar het tabblad Vraag & Antwoord
 2. Klik op Stel een vraag en stel uw mededeling op
 3. Klik op Publiceer


Vragen toewijzen aan collega's 

 In Negometrix3 kunt u vragen aan collega’s (bijvoorbeeld een interne klanten of materiedeskundigen) toewijzen. Zij moeten hiervoor deelnemer zijn in de tender.

 1. Ga in uw tender naar het tabblad Vraag & Antwoord.
 2. Selecteer de vraag (of meerdere vragen) door achter de vraag een vinkje te zetten in het selectievakje
 3. Klik onderaan de pagina op Vragen toewijzen.
 4. Selecteer de gewenste collega of collega's en klik op Opslaan.
 5. De namen van de betreffende collega's zijn nu zichtbaar in de kolom Toegewezen aan


Na het koppelen van een collega ziet deze persoon in zijn of haar persoonlijke account enkel de toegewezen vragen, tenzij dit anders is ingesteld bij hun rechten. Collega’s hebben de mogelijkheid hun antwoorden in concept op te slaan en deze zonder of met u te delen. 

 • Is een naam van een collega oranje? Dan is een concept antwoord opgesteld zonder deze met u te delen. 
 • Is de naam van een collega groen? Dan is het antwoord opgeslagen én met u gedeeld. U kunt het antwoord lezen en gebruiken bij het opstellen van het publieke antwoord. De datum en tijdstip geven aan wanneer het antwoord met u is gedeeld.


U kunt ook uzelf als inkoper toewijzen aan vragen om concept antwoorden te delen met collega's die zijn toegewezen aan dezelfde vragen.


Antwoorden importeren uit Excel

Meer informatie over het importeren van antwoorden in de Vraag & Antwoord module leest u hier.


Belangrijk

 • Nadat een antwoord is gepubliceerd is het niet meer mogelijk deze terug te trekken. Wel is het mogelijk de inhoud aan te vullen. Klik in Gepubliceerde vragen en Antwoorden op de vraag en vervolgens op Aanpassen. Formuleer uw, aanvullende, antwoord en klik op Publiceer
 • Is een vraag door een aanbieder als Individuele vraag ingestuurd? Dan herkent u deze aan het paarse icoon.  Na het openklappen van de vraag ziet u tevens de motivatie van de aanbieder. U kunt middels het beantwoorden van de vraag de aanbieder verzoeken de vraag nogmaals te stellen en niet als individueel aan te merken, indien gewenst.
 • De bijlagen die de aanbieder heeft geüpload bij een vraag worden nooit zichtbaar voor andere aanbieders in de tender. Wilt u samen met uw antwoord een document delen met de aanbieders in uw tender? Dan dient u deze zelf te uploaden onder het Antwoord tekstveld.