Belangrijkste verbeteringen:

 • Lead buyers wijzigen vanaf nu zelfstandig teksten in vragenlijsten en prijslijsten in een lopende tender. Een log houdt de wijzigingen bij.
 • Het overzicht met tender templates is verbeterd. 
 • Vrijgave & publicatie is verbeterd: er zijn nieuwe vrijgave mogelijkheden en de publicatieformulieren zijn verplaatst naar het menu met Procurement codes. 
  Dit menu heet vanaf nu Publicatie. Vrijgave & publicatie heet voortaan Vrijgave.


Algemeen

 • Collega's: Indien een collega wordt verwijderd die aan een tender is gekoppeld, toont de pop-up direct een link naar de desbetreffende tender.


Voor inkopers

 • Deelnemers: een collega die andere collega's mag toevoegen kan nu ook de rechten van die collega instellen.
 • Deelnemers: andere inkopende organisaties kunnen nu te allen tijde door de inkoper worden verwijderd uit een tender.
 • Rapportmanager:: Het KVK-nummer en het adres van de gegunde partij zijn beschikbaar als veld in de rapportmanager.
 • Rechten: een Co-buyer kan nu ook evaluatoren beheren in alle fases van een tender.
 • Tender Templates: Het overzicht met tender templates is verbeterd.
  • Het is beter zichtbaar wanneer een collega de template bewerkt. Daarmee is deze tijdelijk vergrendeld voor andere collega's (behalve de beheerder).
  • Allerlei overige instellingen en opties zijn verzameld in een dropdown menu naast elke template.
 • Vragenlijsten en Prijslijsten: Lead buyers wijzigen vanaf nu zelfstandig teksten in een lopende tender na de voorbereidingsfase.
  • Eerder kon dit enkel tijdens de voorbereiding van een tender. 
  • Wijzigingen in vragenlijsten en prijslijsten in een lopende tender worden apart gelogd, zichtbaar voor zowel inkopers als aanbieders. Na de wijziging krijgt de lead buyer direct de optie deze wijziging te delen via Vraag & Antwoord.
  • In Organisatie is het toestaan hiervan gekoppeld aan het kunnen beheren van documenten een lopende tender (beschikbaar sinds juli 2018).
 • Vraag & Antwoord: Indien een collega een antwoord gereed zet voor publicatie, krijgt de lead buyer hier per e-mail een betere melding over.
 • Vrijgave: De pagina voor vrijgevers is verbeterd.  
  • Een lead buyer kan nu ook eigen vrijgave types toevoegen (bijvoorbeeld voor een specifiek document of actie). 
  • Naast goedkeuren is afwijzen mogelijk gemaakt, inclusief opmerking.
  • De workflow voor een vrijgever is verbeterd. Deze landt nu op de juiste pagina en ontvangt notificaties.
 • ZIP-exports: ook zonder ingediende offertes in een tender kan er een ZIP-export worden aangevraagd.


Voor publieke inkopers

 • Publicatieformulieren: Publicatieformulieren zijn verplaatst naar het menu met Procurement codes. 
  • Dit menu heet vanaf nu Publiceren. 
  • Het selecteren van het gewenste publicatieformulier gaat nu aan de hand van een selectiemenu. 


Voor Tender Start Formulier (of Inkoopverzoeken) gebruikers 

 • Naamgeving: Het Tender Start Formulier (of Inkoopverzoek) heet in de software voortaan Intake management.
  • Het reflecteert beter de functionaliteiten en doel van de module. 
  • Het overzicht met ontvangen intake formulieren heet vanaf nu Intake dashboard.
 • Beschrijving: een gekoppeld intake formulier kan worden losgekoppeld van de tender.


Voor aanbieders

 • Registratie: Aanbieders die zich voor het eerst registreren vanuit een tender, ervaren een betere workflow. 
  • Na registratie komen ze automatisch terug bij de tender en kunnen ze direct aan de slag.
 • Vragenlijsten: Indien de inkoper een wijziging aanbrengt in een vragenlijst, is dit zichtbaar aan de hand van een historie bij de betreffende vraag in de vragenlijst.