Wanneer je een prijslijst toevoegt, wordt er automatisch een Prijslijst aangemaakt met een totaalprijs. Hierbij kun je een prijsbijlage toevoegen die aanbieders kunnen invullen en uploaden ter onderbouwing van de totaalprijs. Wanneer je een gedetailleerde prijslijst wilt toevoegen, kun je in dit artikel lezen hoe je dat instelt. Lees hier hoe je een prijslijst toevoegt.  


Prijslijst bewerken

Om de kolommen te wijzigen klik je op Kolommen en instellingen wijzigen


Kolommen en instellingen wijzigen

Je komt nu in onderstaand overzicht terecht, waarbij je de kolommen van de prijslijst kunt gaan instellen. Je kunt er hiervoor kiezen om extra kolommen toe te voegen of deze te verwijderen uit de prijslijst. 

Hieronder zal iedere optie uitgebreid toegelicht worden. Via de Knop Quick Edit kun je de opties wijzigen en als alles naar wens is ingevuld kun je je instellingen bevestigen met Opslaan.De verschillende mogelijkheden zijn als volgt:

# (nummer): Dit is het nummer van de kolom welk de rangorde bepaald in de prijslijst.

Kolomnaam: Hier vul je de naam in van de kolom, dit is vaak het onderwerp van wat je hier wilt weten van de aanbieder of aan de aanbieder wil laten weten. Bijvoorbeeld: Prijs of Aantal. Dit komt bovenaan de kolom te staan.

Type: Een type wordt gekozen om te bepalen welke invoermethode een aanbieder dient te gebruiken in de gehele kolom. De mogelijke typen zijn als volgt:

 • Tekst: Deze optie geeft de de mogelijkheid een regel tekst in te geven.
 • Aantal: Hier kan een getal worden ingevuld.
 • Prijs: Hier kan een getal in worden gevoerd die door het systeem als een bedrag zal worden behandeld.
 • Percentage: Hier kan een getal in worden gevoerd die door het systeem als een percentage zal worden behandeld.
 • Formule: Hier kan door jou een formule ingevuld worden.

Standaard waarde: Deze kun je gebruiken in combinatie met de optie aan te passen door inkoper na de offertefase. De standaard waarde die je hier instelt wordt voor de hele kolom toegepast en is aan te passen in de evaluatiefase.

Formule: Indien je voor het type Formule kiest kun je in de kolom de formule instellen. Hierbij maak je altijd gebruik van de nummers van kolommen, bijvoorbeeld C1. Dit werkt vergelijkbaar met Excel, zo kun je hier bijvoorbeeld twee kolommen met elkaar laten vermenigvuldigen, C2*C3. Je dient dan ook aan te geven wat de output moet zijn, hierbij kan gekozen worden uit valuta of percentage. Daarnaast heeft u de optie geen, hierbij blijft gewoon een getal de output. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aantal uren maal het aantal mensen.  Let op: een uitkomst van een berekening kan niet mee worden genomen in een volgende berekening. Hierbij dien je de oorspronkelijke formule weer apart in te voeren. In het voorbeeld kan C4 niet worden mee genomen en wordt dit C2*C3. Orginele formule C2*C3 wordt dan C2*C3*C4.

Bereken Best Buy: Met dit vinkje geeft de inkoper aan dat de software met in de die kolom gegeven prijzen de aanbieders moet gaan vergelijken. Wanneer je kiest voor een gunningsformule, zal de software de hier ingegeven prijzen vergelijken met het kwaliteitsaspect uit de Vragenlijsten

Bewerkbaar door aanbieder: Hier kun je aanvinken of de betreffende kolom door de aanbieder ingevuld mag worden, denk hierbij aan de kolom prijs.

Zichtbaar voor aanbieder: Je kunt er voor kiezen om een kolom wel of niet zichtbaar te maken voor een aanbieder.

Verplicht: Hierbij kun je een aanbieder verplichten een kolom in te vullen.

Laat totaal zien: hier kun je aanvinken of de regels in de prijslijst opgeteld moeten worden tot één totaal. Dit geldt voor het totaal van alle ingevoerde waardes binnen de gekozen kolom.

Aan te passen door inkoper na offertefase: Als je deze optie gebruikt, is het mogelijk om alle velden onder die kolom nog te kunnen wijzigen na de offertefase. Deze optie kan niet gebruikt worden in combinatie met de optie In Bewerkbaar door aanbieder of Bereken best buy. Let op! deze kolom is niet zichtbaar voor aanbieders!


Belangrijk

De Bereken Best Buy vinkje dient altijd ingegeven te zijn door inkoper en kun je in maximaal 1 kolom aanvinken.


Overige instellingen 

Naast de beschreven mogelijkheden zijn er onder het tabblad instellingen wijzigen nog een aantal andere mogelijkheden.

 • Kostencorrectie per aanbieding: Met deze optie kun je achteraf een kostencorrectie toepassen op de ingediende prijzen. Lees hier hoe je de kostencorrectie instelt. 
 • Periode van beantwoorden door aanbieders: Hier kun je aangeven in welke fase de prijslijst beantwoord dient te worden door aanbieders
 • Gekoppelde vragenlijsten: Hier kan aangevinkt worden aan welke vragenlijst de prijslijst gekoppeld dient te worden. 


Rijen Toevoegen

Wanneer de kolommen zijn toegevoegd kun je de rijen toevoegen.

 1. Klik in het tabblad Prijslijsten op Rij toevoegen
 2. Vul hier de gegevens in van de kolommen.
 3. Klik op Opslaan.


Wanneer je gebruik maakt van een berekening, kun je deze testen door fictieve prijs in te vullen via Quick edit.